• 0937 403 689

Sản phẩm nổi bật

ampli soundking ad900

Power Ampli AD900

11,145,000 vnđ
power ampli soundking aa4003

Power Ampli AA4003

14,720,000 vnđ
power ampli soundking at2800

Power Ampli AT2800

13,900,000 vnđ
power ampli soundking ae1500

Power Ampli AE1500

10,850,000 vnđ
loa sub Soundking LE218S

Loa sub LE218S

54,484,000 vnđ
loa line array soundking le212

Loa line array LE212

47,827,000 vnđ
loa line array soundking le206

Loa line array LE206

17,600,000 vnđ
loa line array soundking g05sa

Loa line array G05SA

75,000,000 vnđ
day loa soundking gb106-1

Dây loa GB106-1

6,500,000 vnđ
day loa soundking gb145

Dây loa GB145

1,990,000 vnđ
day loa soundking gb104

Dây loa GB104

2,700,000 vnđ
mixer soundking mg08 8 line

Mixer MG08

5,600,000 vnđ
mixer Soundking mix08c

Mixer MIX08C

8,600,000 vnđ
mixer soundking mix16au

Mixer MIX16AU

10,750,000 vnđ
mixer soundking mix12au

Mixer MIX12AU

6,900,000 vnđ