• 0909 798 262
Video clip

Clip hình ảnh dây loa Soundking GB104 2x1.5mm2

Clip giới thiệu hình ảnh thực tế cuộn dây loa Soundking GB104 2x1.5mm