• 0909 798 262
Video clip

Clip hình ảnh dây loa Soundking GB103-1 2x1.3mm

Clip giới thiệu hình ảnh thực tế cuộn dây loa Soundking GB103-1 2x1.3mm