• 0909 798 262
Video clip

Hướng dẫn hàn dây tín hiệu 2 đầu 6 ly kết nối đàn guitar, thiết bị

Minh Thanh Piano chia sẻ clip hướng dẫn hàn dây tín hiệu 2 đầu 6 ly sử dụng kết nối đàn guitar, organ/keyboard,  thiết bi trong dàn âm thanh. Các anh em nhạc công khi cần trang bị dây tín hiệu để đi làm nghề có thể tự tay hàn cho bản thân các sợi dây chất lượng tốt, thay vì phải ra mua ngoài với nhiều rủi ro. 

Các bạn làm âm thanh mới vào nghề cũng có thể tham khảo qua để trang bị kiến thức căn bản cho bản thân 

Sản phẩm sử dụng trong clip: 

Liên hệ: 0937.403.689 để tìm mua dây tín hiệu và hoàn toàn miễn phí công hàn.